Please advise me when you are planning to run the course “Превоз на опасни товари по въздуха за пощенски служители – 1-дневно обучение”: