Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Опасни товари са предмети или субстанции които при определени условия могат да застрашат безопасноста на полета или да предизвикат аварийна ситуация. Опасни товри могат да бъдат и предмети за всекидневна употреба като живачните тернометри, аерозоли,парафюми и почистващи препарати….

 • Price 350 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Опасни товари са предмети или субстанции които при определени условия могат да застрашат безопасноста на полета или да предизвикат аварийна ситуация. Опасни товри могат да бъдат и предмети за всекидневна употреба като живачните тернометри, аерозоли,парафюми и почистващи препарати….

 • Price 500 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Част от тези товари са Радиоактивните Материали (Клас 7). Тоца са артикули и субстанции, които самопроизволно и постоянно отделят радияция която може да бъде вредна над определени граници. За да се осигури безопасния превоз на Радиоактивните Материали Международната…

 • Price 150 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Опасни товари са тези вещества и материали имащи характеристики, които могат да създадат опасност при определени условия. Когато необходимите превантивни мерки са взети, тези субстанции могат безопасно да бъдат превозвани по въздух. Опасни товари са не само киселините, експлозивите и отровните вещества, но също така и артикули като магнити, замразители и някои ежедневни…

 • Price 150 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Опасни товари са предмети или субстанции които при определени условия могат да застрашат безопасноста на полета или да предизвикат аварийна ситуация. Опасни товри могат да бъдат и предмети за всекидневна употреба като живачните тернометри, аерозоли,парафюми и почистващи препарати….

 • Price 350 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Опасни товари са предмети или субстанции които при определени условия могат да застрашат безопасноста на полета или да предизвикат аварийна ситуация. Опасни товри могат да бъдат и предмети за всекидневна употреба като живачните тернометри, аерозоли,парафюми и почистващи препарати….

 • Price 500 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за авиационния транспорт. Част от тези товари са Радиоактивните Материали (Клас 7). Тоца са артикули и субстанции, които самопроизволно и постоянно отделят радияция която може да бъде вредна над определени граници. За да се осигури безопасния превоз на Радиоактивните Материали Международната…

 • Price 150 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register

Въведение – Опасни товари са тези вещества и материали които имат характеристики, които могат да създадат опасност при определени условия. Когато необходимите превантивни мерки са взети, тези субстанции могат безопасно да бъдат превозвани по въздух. Опасни товари са не само киселините, експлозивите и отровните вещества, но също така и артикули като магнити, замразители и някои…

 • Price 150 BGN
 • Place: SAS Training Centre - Sofia, Bulgaria
Read more Register